top of page

In dienst van de gemeenschap

Onze Missie

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent, was het duidelijk dat Fifty-One bewust internationaal wou zijn.

Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen werkt Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen de mensen, door hen te helpen elkander beter te leren kennen en door wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal.

Charter
Fifty-One International

Bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid.

Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.

Initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

Ontbijtmanden
ontbijtmand.jpg

Onze ontbijtmanden actie is jaar na jaar een groeiend succes.

Wist je bijvoorbeeld dat onze Kris,  zaakvoerder van de vroegere wereldbekende bakkerij Vervaet, lid is van onze club en dat onder zijn leiding de ontbijtkoeken en broodjes gebakken worden?

Wij zorgen voor de kaas, fijne vleeswaren, yoghurts, vers fruit, fruitsap en zoveel meer. Deze ontbijtmanden worden bij u thuis geleverd op 11 juni. Tevens een ideale gelegenheid om Vaderdag goed in te zetten.

bottom of page