top of page

In dienst van de gemeenschap

Onze Missie

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent, was het duidelijk dat Fifty-One bewust internationaal wou zijn.

Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen werkt Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen de mensen, door hen te helpen elkander beter te leren kennen en door wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal.

Charter
Fifty-One International

Bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid.

Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.

Initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

HeartBeats 2023
domino3.jpg


YES! Het is eindelijk gelukt. Na vele jaren zonder succes is het nu zover.  We brengen Domino - Energy naar Lokeren.
Heb jij ooit het gevoel gehad dat je onmogelijk kan blijven zitten en luidkeels wil meezingen? Wel, op 11 maart verwelkomen wij deze fantastische coverband in zaal Radar die op ons aangeven de geluidsinstallatie heeft vernieuwd. Als de temperatuur stijgt in de zaal zal het deze keer zijn van dansen en meezingen.

 

bottom of page