In dienst van de gemeenschap

Onze Missie

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent, was het duidelijk dat Fifty-One bewust internationaal wou zijn.

Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen werkt Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen de mensen, door hen te helpen elkander beter te leren kennen en door wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal.

Charter Fifty-One International

Bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid.

Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.

Initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

HeartBeats The Charity Party
heartbeats_by_strangeprogram-d7ibvzh_edi

Wij feesten samen voor het goede doel.

Op 14 Maart 2020 zal onze "HeartBeats - The Charity Party" de Radar (ex-Cherry Moon) op zijn grondvesten doen daveren.

Wat mag u verwachten: Een verzorgde avond met sfeer, acts, live music, ambiance, nice food and drinks in een prachtig kader, alle ingrediënten om nog eens lekker uit de bol te gaan.